Zasady ochrony danych osobowych RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest n-ICE Group Sp. z o. o., 63-640 Bralin, Chojęcin Szum 8c.
2.Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: Chojęcin Szum 8c, 63-640 Bralin lub e-mail: biuro@n-icegroup.pl
3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia.
Podstawa prawna : art.6 ust. 1 pkt. B) RODO
Okres przetwarzania: okres wykonania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów.
4.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora do:
  -dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  -sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  -usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  -ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  -wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  -przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  -wniesienia skargi do organu nadzorczego
5.Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy i jej wykonywanie.
6.Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
back | up

Komunikat dotyczący plików cookies!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies dla poprawnego funkcjonowania strony internetowej, programów statystycznych, reklamowych oraz społecznościowych. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików cookies zgodnie z informacją zawartą w polityce plików cookies lub zgadza się na ich używanie.