Technologia

Sztuczne lodowiska z racji spełnianych funkcji i szczególnych rozwiązań konstrukcyjnych są chłodniczymi obiektami typu specjalnego. Ze względu na budowę i rozwiązanie dzielimy je na obiekty stacjonarne i sezonowe (mobilne). Do budowy lodowiska niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego systemu orurowania, agregatu chłodniczego oraz band otaczających lodowisko.

Systemy orurowania

Systemy zbudowane są z segmentów rur polietylenowych ułożonych na wypoziomowanym podłożu i warstwie izolacji parochronnej z foli oraz izolacji termicznej z płyt styropianowych o grubości 5-10 cm. W rurach tych krąży czynnik mrożący wodę na taflę lodową.
Czynnikiem tym jest glikol, który w odpowiednim stężeniu chłodzony jest za pomocą agregatu wody lodowej. Schłodzony glikol etylenowy w parowniku do temp. -12°C za pomocą pompy przetłaczany jest do wężownicy płyty lodowiska, gdzie podgrzewa się do temp. -9°C, a następnie powraca do parownika schładzacza cieczy. Pobrane ciepło z płyty lodowiska jest odprowadzane do powietrza jako ciepło skraplania freonu. Wężownice ziębniczą lodowiska zaprojektowano z rur polietylenowych typu PE-HD80 i średnicy rur Ø 16, Ø 25  w rozstawie osiowym co 62,5 mm w kształcie U-rurki mocowanych za pomocą listew o rozstawie 0,7 m.

Agregaty chłodnicze

W zależności od powierzchni lodowiska, stosujemy agregaty o wydajności od 130 do 175 kW oraz większe, dobrane do wielkości lodowiska jakie zamówi klient, kończąc na urządzeniach odpowiednich do profesjonalnych pełnowymiarowych lodowisk sportowych.
Agregaty posiadają dwa obiegi chłodnicze z dwoma sprężarkami tłokowymi półhermetycznymi. Stopniowanie mocy agregatu: 25, 50, 75%.

Każdy obwód czynnika chłodniczego wyposażony jest w:

  • Przetwornik wysokiego ciśnienia
  • Presostat HP/LP – jeden na obwód czynnika chłodniczego
  • Filtr odwadniacz – jeden na obwód czynnika chłodniczego
  • Termostatyczny zawór rozprężny - jeden na obwód czynnika chłodniczego
  • Zawór elektromagnetyczny - jeden na obwód czynnika chłodniczego
  • Pełen roboczy wsad czynnika ekologicznego HFC-R404A oraz oleju P.O.E.

Parownik płaszczowo-rurowy całkowicie izolowany dwuobwodowy.
Skraplacz chłodzony powietrzem, wykonany z rurek miedzianych z aluminiowym ożebrowaniem –jeden na obwód chłodniczy. Agregat może pracować w temp otoczenia maks +15 °C.

Bandy

Produkowane przez firmę n-ICE Group Sp. z o.o. bandy spełniają surowe wymogi bezpieczeństwa. Wykonane są z profili stalowych i wyłożone są płytą PE HD 1200mm x 2400mm o grubości 8mm koloru białego z dodatkiem stabilizatora UV. Listwa okopowa wykonana jest z polietylenu PE HD 200 mm x 2400mm o grubości 10mm koloru żółtego, a listwa poręczowa w kształcie U jest koloru niebieskiego. Bandy posiadają bramę wjazdową dla rolby oraz furtki dla łyżwiarzy. Promień łuku bandy wynosi 5,0m.
Dla boisk mobilnych (sezonowych) skonstruowaliśmy bandy przytwierdzone do podłoża tylko poprzez przymarzanie tafli lodu. Takie rozwiązanie nie powoduje uszkodzeń w nawierzchni sportowej, na której lodowisko zostało umiejscowione.

Topielnik

Miejsce, gdzie zrzucany jest śnieg i skuty z tafli lód. Rozwiązanie dla inwestorów posiadających mocno ograniczony teren na składowanie zebranego śniegu. Do topienia wykorzystywane jest ciepło wytworzone przez agregat chłodniczy.

cofnij | do góry

Komunikat dotyczący plików cookies!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies dla poprawnego funkcjonowania strony internetowej, programów statystycznych, reklamowych oraz społecznościowych. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików cookies zgodnie z informacją zawartą w polityce plików cookies lub zgadza się na ich używanie.